1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt)

Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier eller synstolking av forhåndsinnspilt videoinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Nivå A

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.