1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt)

Det gis tilgang til synstolking for alt forhåndsinnspilt videoinnhold i synkroniserte medier.

Nivå AA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.