Simulatorer

Vil du sjekke hvordan det er å bruke web med ulike funksjonsnedsettelser?

Nedenfor har jeg satt opp to simulatorer for Chrome. Disse er selvsagt ikke helt autentiske, men kan gi deg et inntrykk av hva ulike funksjonsnedsettelser betyr i praksis.

NoCoffee vision simulator

Simulerer ulike synshemninger som uklarhet, dårlig kontrast, snø, skygge osv. Styrkegraden kan justeres med glidebryter. Det er også mulig å simulere ulike synsfeltsutfall som (senter, perifert, sider,…). Utvidelsen vises som et ikon i Chrome-menyen.

Funkify Accessibility simulator

Simulerer ulike funksjonshemninger som dårlig syn, fargeblindhet, dysleksi, skjelvinger osv. Styrkegrad kan justeres med glidebryter. Utvidelsen vises som et ikon i Chrome-menyen.