Dynamisk endring (statusindikator)

En indikator som oppdateres og som det er nyttig for brukeren å følge med på.

Les artikkelen



CSS-tabeller

Hovedrådet er å bruke tabeller når noe vises som tabeller. Spesielt for skjermlesere fungerer datatabeller ofte mye bedre enn div-tag’er som stiles for å presenteres visuelt som en tabell.

Les artikkelen



IAAP Nordic

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) Nordic ble presentert på OsloMet 31.5.18. IAAP er en bransjeorganisasjon for de som arbeider med universell utforming.

Les artikkelen



Kort forklaring av WCAG 2.1

Planen er at 17 nye suksesskriterier kommer sommeren 2018. Hovedfokus for det som er nytt er kognisjon og mobil. Den nye standarden får navnet WCAG 2.1. Retningslinjer og suksesskriterier fra WCAG2.0 er de samme, det vil si at standarden er bakover-kompatibel

Les artikkelen



Nyttig informasjon om skjermlesere

Resultatene fra WebAIM’s «Screen Reader User Survey #7» har kommet, og her er det mye interessant for utviklere og andre som jobber med nettsider.

Les artikkelen



Informasjonsvideo om web og tilgjengelighet

W3C har laget en informasjonsvideo om web-tilgjengelighet.

Les artikkelen



Simulatorer

Vil du sjekke hvordan det er å bruke web med ulike funksjonsnedsettelser?

Les artikkelen



Tilsynets måleindikatorer for universell utforming

Difi har publisert måleindikatorer for universell utforming av nettløsninger. Dette er indikatorer som brukes når Difi fører tilsyn med virksomheters nettløsninger og ved statusmålinger. Indikatorsettet er fremdeles under arbeid, og vi inviteres til å komme med tilbakemeldinger.

Les artikkelen



Artikkeltips

Siste tips handler om bruk av overskrifter.

Vis artikkelen



Eksempelsider med WCAG-feil

Nå finner du sider med WCAG-feil i eksempelsamlingen.

Vis artikkelen